Prototype van een co-reflectie tool ontwikkeld om zelf-regie te ondersteunen.
Daar waar de één echt luistert ontstaat ruimte voor de ander om de volgende stap te zetten. www.ikzitergensmee.com

Werkervaringsplaats

Werkervaringsplaats

Stichting De Breuklijn wil een werkervaringsplaats zijn voor aankomend ervaringsdeskundigen. Via coaching en begeleiding, streven we naar het vergroten van de kans op een maatschappelijk, relevante deelname.

 

Ervaringsleren

Ervaringsleren

Stichting De Breuklijn wil in de ruimste zin des woords een leerplek zijn voor medewerkers, samenwerkingspartners, burgers en geïnteresseerden. Ervaringskennis, alledaagse oplossingen opgedaan door en met burgers zal de stichting delen, zodat ervaringsleren voor iedere burger toegankelijk wordt.

 

Eigen oplossingen

Eigen oplossingen

Stichting De Breuklijn heeft het doel voorwaarden te creëren waarmee burgers in staat zijn om dicht­bij­ zichzelf eigen oplossingen te vinden voor zaken die spelen binnen zijn persoonlijke, sociale of maatschappelijke leven.

 

Zelf organisatie

Zelf organisatie

Stichting De Breuklijn wil een eigen en onderscheidend antwoord geven op de vraag hoe we te midden van de huidige transities en breuklijnen in de samenleving, samen met burgers, overheden en professionals nieuwe oplossingen, methodieken, tools en kennis moeten ontwikkelen voor een optimale zelforganisatie en eigen regie van ieder mens.

 

Bekijk hieronder direct ons laatste nieuws!

Geslaagd!

August 13, 2013 1 Comment

Vanuit het afstudeerproject van Patrick Leijte is een samenwerking ontstaan tussen diverse mensen die actief zijn in het sociale domein. Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van stichting De Breuklijn. Nu, ruim een jaar later, kunnen we terug kijken naar een leerzaam jaar waar wij met elkaar een eerste stap hebben gezet om te kijken hoe een tool dat zelf-regie van mensen ondersteund eruit kan zien. Vanuit deze tool, het online platform “ik zit ergens mee” , hebben we al eerste kennis gegenereerd en nieuwe ideeën opgedaan. Patrick heeft met dit project zijn afstudeerproject succesvol afgerond en dat betekend dat hij in september zijn Master diploma Industrial Design in ontvangst mag gaan nemen. Naast het ontwikkelde online platform is dit een mooi resultaat waaruit we weer een nieuwe stap kunnen zetten!